Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Pomorskiego PTI – 16 kwietnia 2011

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Oddziału Pomorskiego PTISerdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2011 roku. Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 9:45 w hotelu „Lido Dom Przy Plaży” w Gdańsku Brzeźnie przy ul. Brzeźnieńskiej 4.
Porządek obrad:

 1. Przywitanie Uczestników, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie, uzupełnienie i zatwierdzenie programu zebrania.
 3. Poczęstunek (kawa/herbata), rozmowy, dyskusje kuluarowe (ok. 20 min).
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wysłuchanie sprawozdań z działalności w minionej kadencji Prezesa oddziału Pomorskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym Władzom Oddziału Pomorskiego.
 7. Krótka przerwa (ok. 10 min.).
 8. Zgłaszanie kandydatów do nowych Władz Oddziału Pomorskiego PTI.
 9. Głosowanie nad wyborem nowych Władz Oddziału Pomorskiego PTI.
 10. Przerwa (ok. 20 min.).
 11. Przedstawienie wyników głosowania i gratulacje dla nowych Władz Oddziału Pomorskiego PTI.
 12. Zgłaszanie kandydatów na Delegatów Oddziału Pomorskiego na Walny Zjazd Delegatów PTI, który odbędzie się w dniu 28 maja 2011 roku w Warszawie.
 13. Głosowanie nad wyborem Delegatów Oddziału Pomorskiego.
 14. Dyskusja na temat dalszej działalności i wyzwań stojących przed Oddziałem Pomorskim PTI (ok. 20 min).
 15. Ogłoszenie wyników głosowania nad wyborem Delegatów Oddziału Pomorskiego.
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Pomorskiego PTI.
 17. Wspólny obiad w hotelowej restauracji „Gwiazda Morza”.
 18. Rozmowy kuluarowe, integracja członków oddziału.

Przewidywany czas zebrania – ok. 3 godzin; łącznie z częścią integracyjną – ok. 5 godzin.
Informacje związane z miejscem obrad można znaleźć na stronie: http://www.lido-gdansk.pl.

Uczestnictwo w zebraniu i części integracyjnej jest bezpłatne.

Zarząd PTI OP

Data: 2011.04.16
Godzina: 9:45
Mapka: