Zakończenie projektu oraz wręczenie certyfikatów e-Obywatel (e-Citizen) w dwu Zespołach Szkół w Gminie Somonino

16 stycznia 2014 odbyły się uroczystości związane z zakończeniem projektu oraz wręczeniem certyfikatów e-Obywatel (e-Citizen) w dwu Zespołach Szkół w Gminie Somonino: w Zespole szkół w Somoninie oraz w Zespole Szkół w Goręczynie.

Certyfikaty e-Obywatel otrzymało 264 gimnazjalistów biorących udział w projekcie ”Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino”, współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany był przez Urząd Gminy Somonino. Głównym celem projektu było wyrównanie różnic pod względem dostępności do edukacji na terenach wiejskich Gminy Somonino. Dzięki różnorodnej tematyce i formom podejmowanym w ramach projektu, każdy z uczniów mógł znaleźć coś dla siebie. W projekcie uczestniczyło ponad tysiąc uczniów. Młodzież szkolna miała możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ramach sześciu modułów tematycznych: