Zapraszamy na wykład prof. Kostasa Karatzasa

Uprzejmie zapraszamy na gościnny wykład Pana Prof. Kostasa Karatzasa z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.

Tytuł wykładu: “Challenges in low cost air quality sensor data modeling”

Wykład odbędzie w trybie hybrydowym 26.10.2023 godz. 11:30, aula 15, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku filia w Gdyni.

Adres: Śląska 35/37, 81-310 Gdynia

Link do spotkania w aplikacji MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDE2ZDlkZTQtMmQ1Yi00NWY2LWJkNGUtNWQ5NGQyZmE3Zjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253bc24c5-73ad-421a-9408-3ea555be4a07%22%2c%22Oid%22%3a%2249a23bbe-f99e-4f98-9a48-0cffe467b338%22%7d

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!