Organizujemy Konferencję SmartSEA 2023

W dniu 19 października 2023 w Sopocie na terenie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk odbędzie się konferencja SmartSEA 2023 – Innowacje techniczne, cyberbezpieczeństwo i inteligentne przetwarzanie danych w gospodarce morskiej oraz w badaniach zjawisk i procesów zachodzących w morzach i oceanach. Wyzwania rozwoju kompetencji i technologii informatycznych.

Informatyka stała się jednym z głównych instrumentów przemian gospodarczych i społecznych. Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia przydatnych dla rozwoju nauki i gospodarki Pomorza. Eksperci i przedstawiciele świata nauki w czasie konferencji będą pokazywać między innymi technologie i sposoby zarządzania danymi w zakresie zastosowania ich w ocenie stanu mórz i oceanów. Powiedzą też o zarządzaniu wzorcami w logistyce, transporcie morskim czy zarządzaniu miastami nadmorskimi. W nowoczesnej gospodarce morskiej nie może też zabraknąć odpowiedniego zarządzania rozproszonymi czujnikami pomiarowymi i zarządzania dużymi zbiorami danych, często niestrukturalnymi, wspartymi przez mechanizmy sztucznej inteligencji. Stworzenie warunków dla rozwoju technologicznego i badań naukowych jest podstawą rozwoju regionu Pomorza.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli nauki, biznesu, edukacji oraz samorządów. Udział jest bezpłatny. Wydarzenie organizuje Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo wraz z Oddziałem Pomorskim PTI. W programie są wykłady ekspertów branżowych, panele dyskusyjne oraz networking środowiska Pomorza.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.smartsea.pl. Serdecznie zapraszamy!