Nowe władze Oddziału Pomorskiego PTI wybrane!

W dniu 16-04-2011 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Pomorskiego PTI.

Na zebraniu został powołany nowy Zarząd oddziału w składzie:

  • Cezary Orłowski – Prezes Zarządu
 • Grzegorz Borowski – Członek Zarządu
 • Wojciech Kiedrowski – Członek Zarządu
 • Andrzej Rydzewski – Członek Zarządu
 • Tomasz Sitek – Członek Zarządu

Ponadto został wyłoniony skład Sądu Koleżeńskiego:

 • Alicja Myszor
 • Jolanta Sala
 • Robert Krasiński

i Komisji Rewizyjnej:

 • Andrzej Majewski
 • Jacek Rak
 • Edward Meller

Wszystkim osobom, które piastowały te stanowiska przez ostatnią kadencję należą się serdeczne podziękowania za włożony trud i zaangażowanie. Dla nowej ekipy – życzenia satysfakcji z pracy na rzecz Towarzystwa!

Autor: Tomasz Sitek
PTI Oddział Pomorski, skrytka pocztowa nr 51, 80-097 Gdańsk 7, e-mail: infoATpti.gda.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.