Nowa jednostka PTI – Koło Warmińsko-Mazurskie

Decyzją zarządu Oddziału Pomorskiego PTI powstało Warmińsko – Mazurskie Koło z siedzibą w Olsztynie.

Celem działań nowego koła jest wspieranie środowiska informatyków na terenie Warmii i Mazur, współpraca z uczelniami wyższymi kształcącymi informatyków, wspieranie regionalnych inicjatyw o tematyce informatycznej, w tym konferencji, konkursów, zawodów informatycznych. Od dłuższego czasu region jest bardzo aktywny w zakresie rozpowszechniania i certyfikacji ECDL. Nowe koło będzie dalej aktywnie rozwijać tą działalność.

Kołem Warmińsko – Mazurskim PTI kierują:

  • Andrzej Rydzewski – przewodniczący koła
  • Halina Tańska – wiceprzewodnicząca koła
  • Piotr Kisielewski – sekretarz Koła
  • Anna Michalczyk – członek zarządu koła

Koło organizacyjnie wchodzi w skład Oddziału Pomorskiego PTI.

Autor: Tomasz Sitek