Szkolenie egzaminatorów ECDL w Sopocie

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu nalezy pobrać ze strony ECDL lub strona www.ecdl.com.pl – zakładka „Do pobrania”, sekcja „Wzory i druki”