III Warmińsko-Mazurskie Zawody Programistyczne

III WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZAWODY PROGRAMISTYCZNE Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Prezydenta Miasta Olsztyn, dr Piotra Grzymowicza, zaprasza do udziału w Zespołowych Zawodach […]

Szkolenie ECDL – e-Obywatel

W dniu 23 stycznia 2009 odbędzie się szkolenie Egzaminatorów ECDL w zakresie z nowego rodzaju Certyfikatu ECDL e-Obywatel. Szkolenie odbedzie się w Olsztynie o godzinie 15:00 na Wydziale Matematyki i […]

IX Walny Zjazd Delegatów PTI

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Pomorskiego PTI uchwałą z dnia 10 kwietnia 2008 roku wybrało następujących delegatów: Jarosław Kuliński Wojciech Kiedrowski Piotr Pieczulis Piotr Falc Cezary Orłowski Grzegorz Borowski Alicja Myszor […]

II Walne Zgromadzenie Członków PTI OP odbyło się

Walne Zgromadzenie Członków Pomorskiego Oddziału PTI odbyło się 10 kwietnia 2008 roku o godz. 17.00 w Hotelu Hanza w Gdańsku przy ul. Tokarskiej 6. Zgromadzenie rozpoczął Kol. Wojciech Kiedrowski. Przywitał […]

Drugie Czwartkowe Śniadanie Informatyczne za nami…

Drugie śniadanie informatyczne przeszło do historii. Tym razem spotkanie poświęcono zagadnieniom nowoczesnej pracy zespołowej i możliwościom wykorzystania oprogramowania klasy „groupware”. Program był bardzo obszerny i obejmował większość zagadnień związanych z […]