Rozstrzygniecie Konkursu im. Janusza Trawki

Na konkurs nadesłanych zostało 29 zgłoszeń: 9 w kategorii indywidualnej i 20 w kategorii instytucjonalnej. Decyzją Kapituły Konkursu Laureatami Nagrody w Konkursie im. Janusza Trawki zostali: w kategorii indywidualnej: Janusz […]

Konkurs im. Janusza Trawki

PTI ogłasza konkurs na działania wspierające popularyzację certyfikatu ECDL w Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone osoby lub instytucje, które swoją działalnością znacząco przyczyniającą się do realizacji celów konkursu: Aktywizacja […]