Nowe władze Oddziału Pomorskiego PTI wybrane!

W dniu 16-04-2011 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Pomorskiego PTI. Na zebraniu został powołany nowy Zarząd oddziału w składzie: Cezary Orłowski – Prezes Zarządu Grzegorz Borowski – Członek Zarządu […]

Nowa jednostka PTI – Koło Warmińsko-Mazurskie

Decyzją zarządu Oddziału Pomorskiego PTI powstało Warmińsko – Mazurskie Koło z siedzibą w Olsztynie. Celem działań nowego koła jest wspieranie środowiska informatyków na terenie Warmii i Mazur, współpraca z uczelniami […]