Impreza naukowo – integracyjna Pomorskiego Oddziału PTI

W dniu 8 października 2005 roku członkowie naszego Oddziału spotkali się na imprezie naukowo-integracyjnej. Na imprezie zaproszony gość z firmy Clever Age wygłosił referat poświęcony tematyce systemów otwartych. Okazało się, […]

Szkolenie egzaminatorów ECDL e-Citizen (e-Obywatel) w Olsztynie

Szkolenie to jest odpłatne. Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 200 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie). Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje: Certyfikat Egzaminatora ECDL e-Obywatel (e-Citizen), plastikową legitymację osobistą […]