Zarząd Koła Warmińsko-Mazurskiego

Kontakt mailowy do Zarządu Koła: kwm @ pti.gda.pl

Anna Michalczyk – Przewodniczący Koła
Marek Adamowicz – Członek Zarządu Koła
Hanna Pikus –  Członek Zarządu Koła
Jacek Sochacki –  Członek Zarządu Koła
Krzysztof Pikus –  Członek Zarządu Koła