Zarząd Koła Warmińsko-Mazurskiego

Kontakt mailowy do Zarządu Koła: kwm @ pti.gda.pl

Kadencja 2023-2026

Anna Michalczyk – przewodnicząca Zarządu Koła

Mariusz Chyży – członek Zarządu Koła

Dariusz Jurczak – członek Zarządu Koła

Hanna Pikus – członek Zarządu Koła

Jacek Sochacki – członek Zarządu Koła

Kadencje poprzednie:

2020-2023

Anna Michalczyk – Przewodniczący Koła
Marek Adamowicz – Członek Zarządu Koła
Hanna Pikus –  Członek Zarządu Koła
Jacek Sochacki –  Członek Zarządu Koła
Krzysztof Pikus –  Członek Zarządu Koła