Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego

W dniu 17 maja 2012 w Warszawie odbyło się podsumowanie cyklu przedsięwzięć organizowanych przez PB ECDL w ramach Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego. Przedsięwzięcia te odbywały się pod Honorowym Patronatem Prezydenta […]

Otwarte warsztaty – Web Starter

W dniu 30.05.2012 od godziny 10.00-15.00 pracownicy Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Koordynatorem Regionalnym ECDL i Kołem Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zorganizowali Otwarte warsztaty informatyczne […]