Walne zgromadzenie członków KWM

W dniu 3.02.2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Podczas zgromadzenia został wybrany nowy zarząd Koła. Zgromadzeni powierzyli pełnienie funkcji przewodniczącego Koła Markowi Adamowiczowi. Do Zarządu wybrani zostali ponadto:   Joanna Bondaryk, dr Anna Michalczyk, oraz Sławomir Nawrocki. W nowym zarządzie funkcję Sekretarza Koła pełnić będzie Joanna Bondaryk.

Rozpoczynając kadencję nowe władze Koła składają podziękowania dotychczasowemu Przewodniczącemu Koła kol. Andrzejowi Rydzewskiemu oraz pozostałym członkom Zarządu: Annie Michalczyk, Halinie Tańskiej oraz Piotr Kisielewski. Uważamy, że dzięki ich pracy Koło, w swoim pionierskim okresie, zrealizowało kilka wartościowych inicjatyw, które obecny Zarząd zamierza twórczo kontynuować.

Nowy Zarząd określił również podstawowe cele, którym podporządkowane będą inicjatywy podejmowane w tej kadencji. Cele te, to:

  1. Wzrost rozpoznawalności PTI jako organizacji;
    cel ten zamierzamy realizować poprzez:

a)     dalsze rozwijanie działalności patronackiej nad inicjatywami, które będą zgodne z celami statutowymi PTI;

b)     popularyzowanie potwierdzania kompetencji w zakresie ICT, głównie w formie certyfikatów ECDL oraz EUCIP.

  1. Zwiększenie liczby członków Koła;
    cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez rozwijanie inicjatyw umożliwiających członkom Koła rozwój zawodowy.

Zainteresowanych członkostwem w Polskim Towarzystwie Informatycznym informatyków zamieszkujących piękną Warmię i Mazury prosimy o kontakt mailowy: mrk.adamowicz@gmail.com