Szkolenie dla kandydatów na Egzaminatorów EPP e-Urzędnik w Sopocie w dniu 28.02.2015r.

Oddział Pomorski PTI  i  Koordynator Regionalny  ECDL -Region Gdańsk,  we  współpracy z  Polskim Biurem ECDL,  organizują szkolenie dla kandydatów na  Egzaminatorów EPP e-Urzędnik  w dniu 28 lutego 2015  (sobota).

 

Szkolenie odbędzie się  w Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Sopocie, ul. T. Kościuszki 22-24,  sala 302,  w godz. 10:00-13:00.

 

W  szkoleniu mogą brać udział jedynie Egzaminatorzy ECDL z aktualnymi uprawnieniami (ECDL Podstawowy).

Kandydaci na Egzaminatorów powinni mieć również zaliczony egzamin z EPP e-Urzędnik. Będzie istniała możliwość przystąpienia do egzaminu przed szkoleniem w godz. 9.00- 9.45 lub po szkoleniu w godz. 13.15 – 14-tej. W przypadku odbycia tylko szkolenia egzaminatorów – uprawnienia będą nieaktywne do czasu uzupełnienia wymagań – zdania egzaminu.
Odpłatność za szkolenie wynosi 369 zł brutto (35% zniżki dla członków PTI z aktualnie opłaconą składką za 2015 r.).

Wpłaty należy  wnosić do dnia 24 lutego 2015 na konto:

Nr  rachunku bankowego BZWBK 44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Oddział Pomorski PTI
80-299 Gdańsk, ul. Nike 1

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko, szkolenie egzaminatorów e-Urzędnik  –  Sopot,28.02.2015

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oraz dowodu wpłaty za szkolenie najpóźniej do dnia 24.02.2015  na adres Alicja.Myszor@pti.gda.pl

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury za szkolenie powinny podać w zgłoszeniu dane do faktury.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu  można pobrać ze strony http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf

Na szkolenie należy  wziąć:

  • oryginał zgłoszenia na szkolenie
  • ksero certyfikatu e-Urzędnik (w przypadku posiadania)
  • 2  egzemplarze Aneksu do umowy egzaminatora (generowanego poprzez system eecdl.pl, strona 7 Umowy Egzaminatora.

Informacja dla kandydatów na Egzaminatorów e-Urzędnik,  którzy chcą przystąpić do egzaminu e-Urzędnik w dniu szkolenia:

Odpłatność za egzamin EPP e-Urzędnik wynosi 150 zł brutto (opłata normalna), 120 zł brutto (opłata ulgowa -przysługuje studentom wszystkich typów studiów posiadającym odpowiednie legitymacje, a także emerytom 60+ posiadającym legitymację emeryta).

Wpłatę za egzamin należy wnieść przed szkoleniem na konto PTI poprzez www.eecdl.pl/wk  Na  szkolenie prosimy wziąć otrzymany z systemu kupon za opłacony egzamin oraz ksero certyfikatu ECDL Advanced Expert (w przypadku posiadania).

Serdecznie Państwa zapraszamy do nas na to szkolenie.
Szczegółowych informacji i wszelkich wyjaśnień  udziela Regionalny Koordynator ECDL w Gdańsku:
Alicja Myszor
e-mail: Alicja Myszor PTI alicja.myszor@pti.gda.pl
tel. 601 673 406, 509 341 188