Opiniowanie sądowo-informatyczne – BIRz

BIRz_1Ukazała się w wersji  elektronicznej oraz w wersji papierowej, pierwsza pozycja z cyklu „Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI”. Serię zainicjowała monografia naszego Kolegi rzeczoznawcy Macieja Szmita Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego„.

Monografia poświęcona jest zagadnieniom związanym z opiniodawczą rolą informatyki realizowanej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Pozycja ta ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi zagadnienia związane z metodyką pracy biegłego informatyka oraz specyfiką opiniowania spraw w obszarze informatyki sądowej. Inauguracyjny tom serii ukazał się w nakładzie 700 egzemplarzy. Część nakładu została przesłana, wraz z życzeniami świątecznymi, do wszystkich sądów okręgowych, prokuratur okręgowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich, do wybranej grupy szesnastu bibliotek, a także do poszczególnych oddziałów PTI.

dr Maciej Szmit jest rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członkiem Rady Biegłych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, członkiem European Association for Security oraz jednym z redaktorów tematycznych w kwartalniku „Securitologia” wydawanym przez European Association for Security. Zawodowo pracuje w Orange Labs, w Wydziale Bezpieczeństwa IT dla Korporacji na stanowisku starszego kierownika projektu, gdzie zajmuje się zarządzaniem ryzykiem.