Walne Zebranie Członków Oddziału Pomorskiego PTI w dniu 20.04.2023 WSB

Szanowni Koledzy i Koleżanki,

Mam zaszczyt zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału Pomorskiego PTI, które odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. (czwartek). Pierwszy termin spotkania został ustalony na godzinę 17:45, a drugi na godzinę 18:00. Obydwa spotkania odbędą się na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, w sali A116.

Porządek spotkania:

  • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Pomorskiego PTI
  • Wybór członków Zarządu Oddziału Pomorskiego PTI
  • Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTI
  • Dyskusja nad kierunkiem rozwoju OP PTI

Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dokładny adres spotkania: WSB Merito University Aleja Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk http://www.wsb.pl/gdansk/

Informuję, że osoby głosujące na Walnym Zgromadzeniu muszą mieć uregulowane składki członkowskie. Proszę o zapoznanie się z informacjami w systemie Sorga oraz na stronie: https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/skladki-czlonkowskie. Wpłaty proszę kierować na rachunek Oddziału Pomorskiego PTI.

Z pozdrowieniami,
Tadeusz Kifner
Prezes Zarządu OP PTI