Nowe władze XV kadencji w Oddziale Pomorskim i Kole Warmińsko-Mazurskim

Walne Zgromadzenie Oddziału Pomorskiego odbyło się 20 kwietnia 2023, a Walne Zgromadzenie Koła WM miało miejsce 19 kwietnia 2023. W czasie tych zgromadzeń dokonano zmian we władzach lokalnych naszego stowarzyszenia.

Skład władz Oddziału PTI oraz Koła WM na XV kadencję w latach 2023-2026 przedstawia się następująco:

Członkowie Zarządu Oddziału:

 • Marcin Wichorowski – Prezes Zarządu
 • Tadeusz Kifner – Skarbnik
 • Wojciech Kiedrowski – Członek Zarządu
 • Marcin Lubiński – Członek Zarządu

Zarząd Koła Warmińsko-Mazurskiego

 • Anna Michalczyk – przewodnicząca Zarządu Koła
 • Mariusz Chyży – członek Zarządu Koła
 • Dariusz Jurczak – członek Zarządu Koła
 • Hanna Pikus – członek Zarządu Koła
 • Jacek Sochacki – członek Zarządu Koła

Komisja Rewizyjna:

 • Przemysław Jatkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Piotr Falc – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Mirosław Kowalewski – Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński:

 • Alicja Myszor – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 • Cezary Orłowski – Członek Sądu Koleżeńskiego
 • Bogdan Miloch- Członek Sądu Koleżeńskiego

Serdecznie gratulujemy !!!