Walne Zebranie Członków Koła Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19.04.2023 UWM

Koledzy i Koleżanki,
zwołuję Walne Zebranie Członków Koła Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19.04.2023 r. (środa), godz. 17:00, Wydział Matematyki i Informatyki UWM, ul. Słoneczna 34. Drugi termin godz. 17:15, w tym samym miejscu.

Porządek spotkania:
– udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi KWM OP PTI
– wybór członków Zarządu KWM OP PTI
– wybór Delegata na Walny Zjazd PTI
– dyskusja nad kierunkiem rozwoju KWM PTI

Zachęcam do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby głosujące na Walnym Zgromadzeniu muszą mieć uzupełnione składki. Proszę o zapoznanie się z informacjami w systemie Sorga oraz tu: https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/skladki-czlonkowskie. Wpłaty proszę kierować na rachunek ODDZIAŁU POMORSKIEGO.

Z pozdrowieniami
Przewodnicząca Zarządu KWM OP PTI
Anna Michalczyk