Trwa Zjazd Nadzwyczajny Delegatów PTI 2021 – Nowi członkowie honorowi PTI

Zjazd Nadzwyczajny Delegatów PTI w Warszawie – 11 września 2021

Dziś w Warszawie odbywa się Zjazd Nadzwyczajny Delegatów PTI. Dyskutowane są zmiany w Statucie Stowarzyszenia. Zjazd (na godzinę 10) nadał tytuł członka honorowego PTI następującym osobom (w nawiasie podano link do opisu sylwetki nowych członków honorowych):

kol. Janusz Dorożyński (https://www.linkedin.com/in/janusz-dorozynski-87a278/)

kol. Janusz Kacprzyk (https://www.linkedin.com/in/janusz-kacprzyk-827356/)

kol. Włodzimierz Marciński (https://www.linkedin.com/in/marci%C5%84ski-w%C5%82odzimierz-106563b0/)

kol. Tadeusz Syryjczyk (https://www.linkedin.com/in/tadeusz-syryjczyk-38344aab/)

Serdecznie gratulujemy nadania tytułu członka honorowego!