Zapraszamy do zabawy na nartach biegowych

Drodzy Informatycy!

Narty biegowe z Oddziałem Pomorskim PTI

Zapraszamy do zabawy na biegówkach. W dniach od 25/02/2022 do 05/03/2022 jesteśmy w Szklarskiej Porębie i organizujemy wspólne wyprawy narciarskie po trasach jakuszyckich. Wyobraźcie sobie, że w Jakuszycach jest obecnie przygotowanych i regularnie ratrakowanych 80 km tras. Naprawdę można się zgubić … ale nie z nami 😉. Znamy te trasy bardzo dobrze, odwiedzamy je każdego roku.

Można przyjechać do Szklarskiej Poręby w dowolnym terminie w ramach wyżej wskazanego okresu i dołączyć do naszej ekipy. Nie przejmujcie się tym, czy macie większe czy mniejsze umiejętności poruszania się na nartach biegowych. Każdy jest mile widziany i dla każdego znajdzie się odpowiednia trasa do pokonania, dostosowana do posiadanych umiejętności. Nie przejmujcie się, jeśli nie posiadacie sprzętu narciarskiego, na miejscu można wypożyczyć narty, kije i buty.

Zgłaszać się można poprzez wypełnienie formularza: https://forms.gle/N2aMLm8GBTPDgmGr7

Warto odwiedzić Szklarską i Jakuszyce, bo PTI zasponsoruje dla chętnych kilka lekcji biegania na nartach z instruktorem!

Więcej szczegółów zamieszczamy poniżej.

Z narciarskim pozdrowieniem

Wojciech Kiedrowski
Marcin Lubiński
Tadeusz Kifner

Informacje szczegółowe nt. imprezy narciarskiej

Cel imprezy:

 • Popularyzacja biegania na nartach jako prostej i bezpiecznej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.
 • Aktywizacja ruchowa grupy zawodowej Informatycy i członków ich rodzin
 • Integracja członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 • Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Organizator:

 • Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Gdańsk

Miejsce i termin imprezy

 • Miejsce: Szklarska Poręba – Jakuszyce
 • Termin: 25/02/2022 – 05/03/2022.

Planowane aktywności sportowe

 • Każdego dnia wyprawa narciarska po trasach jakuszyckich, dostosowana stopniem trudności i objętością do możliwości i umiejętności uczestników.
 • W przypadku dużej rozpiętości umiejętności, uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy i pokonywane trasy każdej z grup zostaną dostosowane do umiejętności uczestników.
 • Planowane długości tras jednego dnia: od 5 do kilkunastu kilometrów. Czas jednej wyprawy planowany jest od 1 do 2 godzin. Tempo przemieszczania się zostanie dostosowane do najwolniejszego uczestnika każdej grupy.
 • Każda wyprawa będzie miała swojego przewodnika – osobę dobrze znającą trasę i posiadającą doświadczenie w bieganiu na nartach.

Spotkania integracyjne

 • Organizator planuje co najmniej jedno spotkanie integracyjne połączone z kolacją.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia do uczestnictwa w Spotkaniach Informatyków na Biegówkach przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony powyżej.

Logistyka

 • Uczestnictwo w imprezie jest możliwe w dowolnym, zadeklarowanym okresie w terminie od 25/02/2022 do 05/03/2022.
 • Uczestnicy imprezy dojeżdżają na miejsce własnym środkiem transportu i na własny koszt.
 • Przemieszczanie się pomiędzy Szklarską Porębą a trasami biegowymi odbywać się będzie transportem własnym lub publicznym (ok. 10-15 min) na własny koszt uczestników.
 • Zakwaterowanie uczestników jest możliwe za pośrednictwem Organizatora lub we własnym zakresie. Organizator przewiduje dofinansowanie zakwaterowania dla pierwszych 10 członków PTI z opłaconą na bieżąco składką członkowską.
 • Uczestnicy żywią się we własnym zakresie i na własny koszt.

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 • Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie wyżej obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości, rodziny, przynależności do Oddziału PTI.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w imprezie.
 • Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są na stronie organizatora: pti.org.pl