Członkowie Oddziału Pomorskiego z odznaczeniami PTI

W czasie Wielkiej Gali – Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i 40-lecia PTI w Filharmonii Narodowej członkowie Oddziału Pomorskiego PTI otrzymali srebrne i brązowe odznaczenia PTI.

Odznakę srebrną otrzymał kol. Cezary Orłowski – opis jego sylwetki można znaleźć tu: https://www.linkedin.com/in/cezary-or%C5%82owski-22038610a/

Odznaki brązowe otrzymały następujące osoby (w kolejności alfabetycznej):

kol. Piotr Falc – https://www.linkedin.com/in/piotr-falc-24a6a72/

kol. Tadeusz Kifner – https://www.linkedin.com/in/tadeuszkifner/

kol. Mirosław Kowalewski – https://www.linkedin.com/in/miroslaw-kowalewski-33306a1/

kol. Przemysław Jatkiewicz – https://www.linkedin.com/in/przemys%C5%82aw-jatkiewicz-1687749b/

kol. Andrzej Majewski – https://www.linkedin.com/in/andrzejjmajewski/

kol. Lidia Rutkowska

Osobom odznaczonym serdecznie gratulujemy!!!

Wręczenie odznak PTI w Filharmonii Narodowej w Warszawie
Wręczenie odznak PTI w Filharmonii Narodowej w Warszawie – odznakę odbiera Prezes Oddziału Pomorskiego Tadeusz Kifner

Szczegółowe informacje o odznakach PTI znajdują się pod linkiem: https://portal.pti.org.pl/spolecznosc/odznaki-pti/.