Wydarzenia

Poznajmy się! Będziemy kontaktować się z każdym członkiem Oddziału Pomorskiego PTI

Szanowni Koledzy i Koleżanki,Zgodnie z przyjętą przez Zarząd w lipcu tego roku strategią działania naszego Oddziału (spotkań z każdym z Państwa) kierujemy do każdego członka Oddziału Pomorskiego PTI studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Celem tych spotkań będzie przeprowadzenie krótkiej rozmowy, która pozwoli uzyskać informacje o Państwa oczekiwaniach w stosunku do Oddziału. Mamy też nadzieję dowiedzieć się, co Państwo możecie/zechcecie zrobić dla naszej organizacji. Uzyskane przez studentów informacje pokażą, jakim potencjałem merytorycznym dysponuje Oddział i co w oparciu o ten potencjał możemy tworzyć. Czy możliwa jest realizacja wspólnych projektów (uczelnie-biznes), czy możemy tworzyć grupy kompetencyjne i je certyfikować, czy też współpracować z istniejącą przy PTI Izbą Rzeczoznawców? Bez diagnozy stanu Oddziału planowanie jakiekolwiek działań jest praktycznie niemożliwe.

Dlatego też zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o życzliwe przyjęcie naszych studentów, którzy przed spotkaniem skontaktują się z Państwem celem ustalenia terminu i miejsca spotkania.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości. Będziemy również wdzięczni za wszelkie komentarze i sugestie dotyczące opisanych powyżej planów.

W imieniu Zarządu PTI OP – pozostaję z szacunkiem,

Cezary Orłowski
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Pomorski

Autor: Tomasz Sitek