Wydarzenia

III Warmińsko-Mazurskie Zawody w Administrowaniu Sieciami i Systemami Operacyjnymi „super@dmin”

Wydział Informatyki i Ekonomii WSIiE TWP, 10 kwietnia 2013

Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z Kołem Warmińsko-Mazurskiem po raz trzeci objął patronatem Warmińsko-Mazurskie Zawody w Administrowaniu Sieciami i Systemami Operacyjnymi „super@dmin”, które zostały zorganizowane przez Wydział Informatyki i Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (http://www.wsiie.olsztyn.pl). Zawody wspierali także Kuratorium Oświaty wOlsztynie, Cisco Networking Academy oraz Linux Professional Institute. W czasie zawodów PTI Odział Pomorski reprezentowała Hanna Pikus KR ECDL w Olsztynie, Koło Warmińsko-Mazurskie. Gośćmi zawodów byli Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Marek Szter oraz praktycy gospodarczy: Paweł Harajda (Olcamp) i Jerzy Mackiewicz (doz.pl).

Zawody skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbyły się 10 kwietnia 2013 w pracowniach komputerowych organizatora. Celem zawodów było zweryfikowanie umiejętności w zakresie administrowania sieciami komputerowymi i systemami operacyjnymi, rozwój myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja certyfikacji zawodowej m.in. certyfikatów ECDL IT Security, certyfikatów firmy CISCO oraz programu certyfikacji w zakresie Linuksa i Open Source oferowanego przez Linux Professional Institute. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności był oparty na standardach i treściach programowych do nauki zawodu technik informatyk.

W zawodach brały udział 3-osobowe zespoły uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jedną szkołę mógł reprezentować tylko 1 zespół. Do zawodów zgłosiło się 16 zespołów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z Braniewa, Elbląga, Ełku, Gdańska, Iławy, Reszla, Rybnika, Olsztyna, Ornety, Susza i Świdwina. Do ostatecznej rywalizacji przystąpiło 15 zespołów

Zawody składały się z II etapów – teoretycznego i praktycznego. Zespoły otrzymały do rozwiązania test (I etap) oraz zadania praktyczne (II etap) przygotowane przez pracowników Uczelni. Zawody w części praktycznej były przeprowadzane w środowisku sieciowym. Każdy zespół otrzymał do dyspozycji komputer, na którym zainstalowano systemy operacyjne Windows Serwer 2003 PL, Windows XP Professional i Linux Ubuntu v.10 desktop z wykorzystaniem maszyn wirtualnych VirtualBox v3.2. Zadania etapu I i II dla każdej drużyny były jednakowe. Nad przebiegiem zawodów czuwał siedmioosobowy zespół sędziowski. Każdy zespół mógł otrzymać maksymalnie 44 pkt -10 pkt. z etapu I (teoretycznego) oraz 34 pkt. z etapu II (praktycznego). Najlepszy zespół osiągnął wynik 29,00 pkt (8,00pkt/10+21,00pkt/34)). Dwa kolejne zespoły osiągnęły 28,5pkt i 27,5pkt. Rywalizacja była więc wyrównana, o kolejności decydowały pojedyncze punkty.

Podczas zmagań młodzieży ich opiekunowie mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu, w czasie którego Hanna Pikus (KR ECDL) zaprezentowała nowe produkty ECDL, a Piotra Harajda (Olcamp) przedstawił prezentację pt. ‚Rozkręciłem komputer i co dalej? Realia rynku informatycznego w Olsztynie”.

Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników wszyscy uczestnicy zawodów brali udział w panelu dyskusyjnym pt: Rozmowa z praktykiem – gość: Jerzy Mackiewicz (doz.p), które poprowadził Piotr Harajda (Olcamp).

Laureaci Zawodów „super@dmin” 2013r.

I miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu; zespół: Adam Liskiewicz, Kacper Lewiecki, Patryk Orłowski; opiekun: Krzysztof Stasiak; (wynik: 29,0 pkt)
II miejsce: Zespół Szkół Łączności w Gdańsku; zespół: Jakub Kuchta, Paweł Jędrzejczyk, Maciej Tarnowski; opiekun: Jerzy Kluczewski; (wynik: 28,5 pkt)
III miejsce: IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie; zespół: Paweł Srokosz, Adam Czapliński, Jacek Palczewski; opiekun: Magda Burakowska; (wynik: 27,5 pkt)

Laureaci I, II i III miejsca otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Rektora WSIiE TWP oraz Patronów. Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Pomorski ufundowało nagrodę dla laureatów I miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w zawodach.

Eliminacje do zawodów i sam w nich udział stworzył możliwość nie tylko zweryfikowania wiedzy i umiejętności w zakresie administrowania sieciami i systemami operacyjnymi, ale pozwolił także rozwijać zainteresowania, motywował do uczenia się, wzmocnił umiejętność pracy zespołowej oraz stworzył okazję do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół.

Szczegółowe informacje o zawodach dostępne są pod adresem www.wsiie.olsztyn.pl/~superadmin

Anna Michalczyk
członek Zarządu Koła Warmińsko-Mazurskiego PTI OP
Autor: Tomasz Sitek