Dołącz do nas!

zapraszamyPomorski Oddział PTI jest terenową jednostką PTI, która skupia ponad 70 osób z Trójmiasta i okolic oraz Warmii i Mazur.

Oddział Pomorski obejmuje swoją działalnością województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie. Naszymi członkami są osoby stale związane z informatyką. Są to m. in. pracownicy przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, z wielu branż oraz wielu ośrodków naukowych oraz studenci kierunków informatycznych. Dzięki członkostwu PTI mogą oni poszerzyć swą wiedzę i spojrzenie na działania informacyjne i informatyczne prowadzone na naszym terenie. Nasz Oddział współpracuje z różnymi firmami, instytucjami i organizacjami regionalnymi, które nie zajmują się bezpośrednio tematyką informatyczną lecz z uwagi na swój profil działalności często mają potrzebę korzystania z rozwiązań informatycznych. Służymy pomocą naukową i edukacyjną, współpracujemy także jako konsultanci technologiczni i biznesowi.

Głównymi celami działalności Towarzystwa są:

 • podejmowanie działań dotyczących informatyki w sferze działalności publicznej w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą,
 • działalność w zakresie doskonalenia kwalifikacji i uzyskiwania stosownych i zgodnych ze standardami świadectw oraz certyfikatów dotyczących zawodu informatyka,
 • działania związane z zapewnianiem wysokiego poziomu etycznego i zawodowego członków,
 • popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki,
 • podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej członków a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką, ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym,
 • popularyzacja zagadnień informatyki i jej zastosowań,
 • propagowanie idei Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL),
 • udział w budowie społeczeństwa informatycznego.

Dołącz do nas i zostań członkiem PTI Aby zostać członkiem PTI należy:

 • pracować co najmniej 3 lata w zawodzie informatycznym lub być studentem lub absolwentem kierunku informatycznego wyższej uczelni,
 • wypełnić i przesłać do nas pocztą elektroniczną deklarację członkowską (pomorskie at pti.gda.pl),
 • uzyskać pozytywną opinię dwóch członków wprowadzających PTI (jeśli nikogo nie znasz, prześlij nam swoje CV i krótki list motywacyjny – skontaktujemy się),
 • wpłacić wpisowe (20 zł) i składkę roczną (80 zł) – studenci, emeryci i renciści płacą 20 zł.
 • składki regulujemy „z góry”, do 30 marca za rok bieżący.

Deklarację członka oraz opis procesu znajduje się na stronie Deklaracja Członka PTI.

Dołącz do nas i zostań członkiem wspierającym PTI. Instytucje i przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o tytuł członka wspierającego PTI. Warunki uzyskania tytułu członka wspierającego znajdują się na stronie Zarządu Głównego PTI.

Dodaj komentarz