Wiosenne Spotkanie Integracyjne Oddziału Pomorskiego

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że planowane od dawna spotkanie, po kilku nieudanych próbach,  w końcu dojdzie do skutku!

Spotkanie integracyjne Członków Oddziału Pomorskiego PTI odbędzie się w dniu 21.04.2016 (czwartek) od godz. 18:00 w Restauracji KRESOWA (http://www.kresowagdansk.pl/) przy ul. Ogarnej 12 w Gdańsku (mamy zarezerwowaną Salę Bursztynową).  Przewidywany czas zakończenia to godz. 21:00.
Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu OP PTI.
Jednocześnie ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejszą informację zwrotną do kol. Walaszkowskiego (walaszkowskiw@wp.pl), lub do mnie  (amajewski@pti.gda.pl) potwierdzającą udział (oraz informację o osobie towarzyszącej, jeżeli planujecie przyjść razem z kimś).

Prezes

Andrzej Majewski