Walne Zgromadzenie Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Porządek obrad:

Wybory delegatów Oddziału Pomorskiego na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI został zwołany decyzją Zarządu Głównego na dzień 17 września 2006 z okazji 25 – Lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Będzie połączony z uroczystą konferencją. Jego celem jest między innymi przyjęcie nowego Statutu PTI, Strategii Rozwoju PTI na lata 2006-2010 oraz nadanie członkowstwa honorowego. Szczegóły na temat Zjazdu są dostępne na strona PTI.
Prelekcja poprowadzona przez ekspertów „Wirtualnej Polski” na temat:
„Wirtualna Polska od kuchni, czyli jak to działa naprawdę – technologie, organizacja, biznes”
Prezentacja strony internetowej Oddziału Pomorskiego oraz dyskusja nad jej celami i rozwojem.
Prace nad stworzeniem platformy wymiany informacji między nami zostały ukończone. Obecnie mam nadzieję, że zintensyfikujemy swoje działania na wykorzystaniu tego medium do wspomagania własnych celów oraz zapełnimy ją wartościową treścią.

Autor: Mirosław Kowalewski