Szkolenie egzaminatorów ECDL Core oraz e-Citizen w Sopocie

Regionalny Koordynator ECDL we współpracy z Oddziałem Pomorskim PTI organizuje szkolenia egzaminatorów ECDL Core (podstawowy) oraz egzaminatorów e-Citizen w Sopocie.
Szkolenia odbędą się 16 października 2010 roku (sobota) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie przy ul. Kościuszki 22-24 (III piętro, sala 302) w godz. 10.00 – 17.00.Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy pobrać ze strony: http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf
Egzaminatorem ECDL Core może zostać osoba, która:

  • jest członkiem PTI, albo
  • nauczycielem informatyki, legitymującym się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki, po uzyskaniu rekomendacji Koordynatora Edukacji Informatycznej, właściwego Kuratorium Oświaty (lub Koordynatora Regionalnego ECDL) oraz Dyrektora Szkoły, w której jest zatrudniony, albo
  • inna osoba, po uzyskaniu rekomendacji Koordynatora ECDL (Ogólnopolskiego lub Regionalnego).

Egzaminatorem e-Citizen może zostać osoba, która posiada już certyfikat egzaminatora ECDL.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

  • ECDL Core – 300 złotych
  • e-Citizen – 150 złotych

Członkom PTI przysługuje 10% zniżki w opłacie.

Wpłaty do dnia 11 października 2010r. prosimy dokonywać na konto:

BZWBK 44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Oddział Pomorski PTI
ul. Nike 1
80-299 Gdańsk

Na przelewie w polu „tytuł wpłaty” prosimy wpisać: „Szkolenie ECDL Core (lub e-Citizen) – Sopot, imię i nazwisko”.

Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o przesłanie kopii potwierdzenia opłaty oraz danych do faktury mailem na adres: ecdlszkolenieATpti.gda.pl (AT zamienić w adresie e-mail na @).

PRZYPOMNIENIE!
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn.27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Polskie Biuro ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

  • adres: 02-508 Warszawa, ul. Puławska 39 lok. 4 · e-mail: biuro@ecdl.com.pl · www: http://www.ecdl.com.pl
  • tel: +48 (22) 636 18 47; +48 (22) 887 31 46;
  • fax: +48 (22) 856 51 05

Formularz Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu proszę przesłać e-mailem na adres ecdlszkolenieATpti.gda.pl najpóźniej do dnia 11 października 2010r.
Oryginał Zgłoszenia należy dostarczyć w dniu szkolenia.

Szczegółowych informacji udziela Regionalny Koordynator ECDL w Gdańsku:
Alicja Myszor

Regionalny Koordynator ECDL, Region Gdańsk
e-mail: Alicja.MyszorATpti.gda.pl (AT zamienić w adresie e-mail na @).

Autor: PTI OP