Ankieta IT Governance 2009

Celem badania jest popularyzacja zarządzania informatyką w oparciu o zasady ładu korporacyjnego oraz uzyskanie rzetelnego obrazu zarządzania IT w Polsce. Wyniki ankiety będą stanowić wiarygodną bazę do porównania sytuacji w kraju z międzynarodowymi trendami w zakresie IT Governance oraz wykorzystania dobrych praktyk w zarządzaniu  IT.

 

Badanie zostało przygotowane i jest przeprowadzane przez firmy DOBIS – Ekspert w zarządzaniu IT i MSG Consulting – członków klastra CGE (Compliance, Governance and Efficiency in IT) pod patronatem Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w Ankiecie IT Governance 2009 do nadsyłania zgłoszeń na adres podany poniżej. Poszczególne pytania ankietowe zostały opracowane w oparciu o standardy oraz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania IT, takie jak CobiT czy ITIL, stosowane przez firmy na całym świecie, dlatego mogą one również stanowić bazę dla porównania organizacji respondentów z wytycznymi ładu korporacyjnego w informatyce. Poza tym, organizatorzy oferują dostęp do niepublikowanych wyników ankiety dla wszystkich uczestników badania, przedstawionych w raporcie podsumowującym projekt.

 

Aby wziąć udział w ankiecie prosimy o przesłanie maila z danymi kontaktowymi na adres ITG_ankieta2009@cge.com.pl.