Wydarzenia

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Szanowna Koleżanko / Szanowny Kolego Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2008 roku o godz. 17.00 w Hotelu Hanza w Gdańsku przy ul. Tokarskiej 6. Gościem Walnego Zgromadzenia będzie Prezes Zarządu Głównego PTI prof. Andrzej Marciniak. Porządek obrad: 1. Przywitanie Uczestników, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Przedstawienie, uzupełnienie i zatwierdzenie programu zebrania 3. Poczęstunek (kawa/herbata), rozmowy, dyskusje kuluarowe (ok. 20 min) 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Wysłuchanie sprawozdań z działalności w minionej kadencji Prezesa oddziału Pomorskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału. 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym Władzom Oddziału Pomorskiego 7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego PTI Prof. Andrzeja Marciniaka 8. Krótka przerwa (ok. 10 min.) 9. Zgłaszanie kandydatów do nowych Władz Oddziału Pomorskiego PTI 10. Głosowanie nad wyborem nowych Władz Oddziału Pomorskiego PTI 11. Prezentacja przedsięwzięć realizowanych przez Oddział Pomorski PTI w roku 2008:

  • Konferencja IT and Knowledge Management, która odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2008 roku
  • Konferencja infoShare 2008, która odbędzie się w dniach 14-15 maja 2008 roku

12. Przedstawienie wyników głosowania i gratulacje dla nowych Władz Oddziału Pomorskiego 13. Krótka przerwa (ok. 10 min.) 14. Zgłaszanie kandydatów na Delegatów Oddziału Pomorskiego na Walny Zjazd Delegatów PTI, który odbędzie się w dniu 31 maja 2008 roku w Warszawie. 15. Głosowanie nad wyborem Delegatów Oddziału Pomorskiego 16. Dyskusja na temat dalszej działalności i wyzwań stojących przed Oddziałem Pomorskim PTI (ok. 20 min) 17. Ogłoszenie wyników głosowania nad wyborem Delegatów Oddziału Pomorskiego 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Pomorskiego PTI Przewidywany czas zebrania – 3 godziny. Szczegóły nt. miejsca obrad można znaleźć na stronie www.hanza-hotel.com.pl. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału jest bezpłatne. Łączę wyrazy szacunku Wojciech Kiedrowski Prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez formularz na naszej witrynie.
Autor: Mirosław Kowalewski
PTI Oddział Pomorski, skrytka pocztowa nr 51, 80-097 Gdańsk 7, e-mail: infoATpti.gda.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.