Wydarzenia

Szkolenie egzaminatorów e-Citizen oraz ECDL WebStarter w Olsztynie

Szkolenie e-Citizen jest odpłatne. Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 150 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie).
Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje:

  • Certyfikat Egzaminatora e-Obywatel (e‑Citizen),
  • kartę plastikową ze zdjęciem,
  • osobistą pieczęć „Egzaminator e-Obywatel (e‑citizen)”.

Szkolenie ECDL WebStarter jest odpłatne. Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 150 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie).
Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje:

  • Certyfikat Egzaminatora ECDL WebStarter,
  • osobistą pieczęć „Egzaminator ECDL WebStarter”.

W celu zapisania się na szkolenie należy przesłać zgłoszenie rejestracji egzaminatora ECDL do KR ECDL Regionu Olsztyn Hanny Pikus (hanna.pikus’AT’ecdl.com.pl).

Wpłaty należy dokonywać na konto:
BZWBK
44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Pomorski
ul. Nike 1
80-299 Gdańsk

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać adnotację:
Szkolenie ECDL WebStarter – Olsztyn, Imię i nazwisko
np.: Szkolenie ECDL WebStarter – Olsztyn, Jan Kowalski
Szkolenie e-Citizen – Olsztyn, Imię i nazwisko
np.: Szkolenie ECDL A- Olsztyn, Jan Kowalski

PRZYPOMNIENIE!
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty . Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie się w stosownym terminie do KR ECDL Hanny Pikus (hanna.pikus’AT’ecdl.com.pl).

Dokumenty zgłoszeniowe (karta rejestracji, wniosek o wydanie karty plastikowej, cyfrowa fotografię,skany certyfikatów, dowód wpłaty) proszę przesłać mailem do Regionalnego Koordynatora ECDL w Olsztynie: Hanny Pikus na adres hanna.pikus’AT’ecdl.com.pl najpóźniej do dnia 7 czerwca 2010 r., natomiast oryginały dokumentów proszę dostarczyć bezpośrednio na szkolenie.

Szczegółowych informacji udziela Regionalny Koordynator ECDL w Olsztynie Hanna Pikus.

Hanna Pikus
Regionalny Koordynator ECDL, Region Olsztyn
e-mail: hanna.pikus’AT’ecdl.com.pl
tel. +48 502 07 06 52

Autor: PTI OP