Wydarzenia

Szkolenie ECDL – e-Obywatel

W dniu 23 stycznia 2009 odbędzie się szkolenie Egzaminatorów ECDL w zakresie z nowego rodzaju Certyfikatu ECDL e-Obywatel.
Szkolenie odbedzie się w Olsztynie o godzinie 15:00 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Żołnierska 14, sala 143.Szkolenie e-Obywatel (e-Citizen) przeznaczone jest dla Egzaminatorów ECDL a organizuje je Koordynator Regionalny PB ECDL we współpracy z Oddziałem Pomorskim PTI. Szkolenie jest odpłatne: odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 200 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie). Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje Certyfikat Egzaminatora ECDL e-Obywatel (e-Citizen), plastikową legitymację oraz osobistą pieczęć „Egzaminator ECDL e-Obywatel (e-Citizen)”.W celu zapisania się na szkolenie należy przesłać do organizatora szkolenia:

  1. wypełnioną Kartę Rejestracji Egzaminatora e-Obywatel (e-citizen)
  2. Wniosek o wydanie dodatkowego certyfikatu e-Obywatel (e-citizen) w postaci karty plastikowej
  3. Fotografię w postaci cyfrowej – plik graficzny ze zdjęciem (w formacie jpg, gif lub tif, rozdzielczość min. 400×500 pikseli)

Uwagi:

  1. Pliku graficznego można nie wysyłać, jeśli zostało wklejone zdjęcie o dobrej jakości
  2. Kartę rejestracji Egzaminatora, Wniosek o wydanie certyfikatu e-Obywatel w postaci karty plastikowej, fotografię cyfrową oraz ksero opłaty należy dostarczyć do Hanny Pikus do dnia 09.01.2009 na adres:Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, 10-685 Olsztyn, ul . Żołnierska 14, pokój 102
  3. Szkolenie należy opłacić na konto PTI Oddział Pomorski, ul. Nike 1, 80-299 Gdańsk w terminie do 09-01-2009 z opisem „Olsztyn – szkolenie e-citizen”: Bank:  Nordea Bank Polska S.A. oddział Gdańsk III, nr rachunku:  IBAN PL 93 1440 1345 0000 0000 0752 5947
W sprawach indywidualnych prosimy o kontakt:
Hanna Pikus
Regionalny Koordynator ECDL
e-mail: hanna.pikusATuwm.edu.pl (AT należy namienić na @)
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty. Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie się w stosownym terminie do KR ECDL Hanny Pikus
Autor: PTI OP