Składki Członkowskie

Składka członkowska za bieżący rok wynosi:

  • 80 zł /rok dla Członków zwyczajnych
  • oraz 20 zł /rok dla studentów i emerytów.

Termin płatności upływa z dniem 31 marca.

Konto do wpłat:

BZWBK SA
44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Pomorski
ul. Wawelska 15/15
80-034 Gdańsk