Aktualności

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Oddziału Pomorskiego PTI w dniu 5 czerwca 2020 18:00

Informuję, że Walne Zgromadzenie Oddziału Pomorskiego PTI odbędzie się w dniu 5 czerwca piątek o godzinie 18:00 w pierwszym terminie. Drugi termin wyznaczam na ten sam dzień na godzinę 18:15.

Agenda spotkania będzie następująca:
– sprawozdanie władz Oddziału,
– wybór nowych władz Oddziału Pomorskiego na nową kadencję,
– wybór Delegatów na Walny Zjazd PTI,
– dyskusja nad kierunkami rozwoju PTI w Oddziale Pomorskim.

Zapraszam wszystkich Członków Oddziału do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z decyzją ZG PTI wybory odbędą się w nowej formule zdalnej, czyli za pomocą środków elektronicznych i bez kontaktu bezpośredniego.

Z poważaniem

Tadeusz Kifner

Prezes Oddziału Pomorskiego PTI