Aktualności

Szkolenie Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego 30.07.2020

Koordynator ECDL Regionu Olsztyn we współpracy z OP PTI organizuje szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego (30 lipca 2020 w godzinach 9.00-15.00). Planowane jest również uruchomienie szkoleń specjalistycznych z zakresu:S4- Edycja obrazów, S5- Zarządzanie projektami , S6-Web editing,S7- Współpraca Online i EPP e-Nauczyciel (w dniach 31 lipca przy odpowiedniej liczbie kandydatów).

Szkolenie rozpocznie się w dniu 30 lipca 2020 o godzinie 10.00 w Olsztynie ul. Warmińska 14/5.

Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/ .

Ewentualne pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:
hanna.pikus@ecdl.pl (kontakt mailowy preferowany), tel. : 501073097

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!