Aktualności

Członkowie PTI OP we Władzach PTI na XIII kadencję!

Nasi wieloletni członkowie Wojciech Kiedrowski i Tadeusz Kifner zostali wybrani do Zarządu Głównego PTI podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbyło się 24-25 czerwca w Warszawie. Wojciech Kiedrowski objął funkcję wiceprezesa ds. finansowych / skarbnika. Kol. Wojciech i Tadeusz od lat wspierają Oddział Pomorski i są filarem działalności PTI  na pomorzu. Kol. Tadeusz jest obecnie prezesem naszego oddziału, a kol. Wojciech był nim w przeszłości. Obaj panowie maja jasną wizję przyszłości PTI, którą chętnie dzielą się z członkami oddziału.

Zapraszamy do kontaktu w sprawach rozwoju PTI z wybranymi członkami Zarządu Głównego!

Bardzo istotny jest fakt, iż do Rady Naukowej PTI weszli dwaj kolejni członkowie naszego oddziału! Są to Przemysław Jatkiewicz i Cezary Orłowski. Wierzymy, że przyczynia się oni aktywnie do budowania wizji rozwoju PTI.

Wszystkim kolegom serdecznie gratulujemy!