Dołącz do nas
Oddział Pomorski

Pomorski Oddział PTI jest terenową jednostką PTI, która skupia ponad 70 osób z Trójmiasta i okolic oraz Warmii i Mazur.

Naszymi członkami są osoby stale związane z informatyką. Są to m. in. pracownicy przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, z wielu branż, administracji różnych szczebli oraz wielu ośrodków naukowych i studenci kierunków informatycznych. Swoją reprezentację maja także właściciele firm sektora MSP, związani z informatyką.

Dzięki członkostwu w PTI możesz:

  • poszerzyć swą wiedzę i poglądy na działania ICT prowadzone w naszym regionie.
  • spotkać ciekawe osoby z branży ICT

Dołącz do nas i zostań Członkiem Oddziału Pomorskiego PTI albo Członkiem Wspierającym PTI

Wydarzenia.

Koło Warmińsko - Mazurskie

Koło powstało w 2011 r i zrzesza Członków PTI mieszkających lub pracujących w regionie Warmii i Mazur.

Przewodniczącym Koła w kadencji 2017-2020 jest kol. Marek Adamowicz.

Wydarzenia.

Składki członkowskie

Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy o obowiązku opłacenia składki członkowskiej. Termin płatności upływa z dniem 31 marca dla składek za bieżący rok.

Obowiązująca wysokość składki to:

  • 80 zł /rok dla Członków zwyczajnych
  • oraz 20 zł /rok dla studentów i emerytów.

Konto do wpłat:

BZWBK SA
44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Pomorski
ul. Wawelska 15/15
80-034 Gdańsk

 Andrzej Majewski

V- Prezes OP PTI, Skarbnik

 

Najnowsze wydarzenia