Szkolenie Egzaminatorów ECDL Core, ECDL Advanced i e-Citizen w Sopocie 22.09.2012 r.

Koordynator Regionalny ECDL- Region Gdańsk we współpracy z Polskim Biurem ECDL oraz Oddziałem Pomorskim PTI organizuje: szkolenie egzaminatorów ECDL CORE(Podstawowy) szkolenie egzaminatorów e-Citizen szkolenie egzaminatorów ECDL Advanced Szkolenia odbędą się 22 września 2012 (sobota) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie […]

Szkolenie egzaminatorów ECDL Core oraz e-Citizen w Sopocie

Regionalny Koordynator ECDL we współpracy z Oddziałem Pomorskim PTI organizuje szkolenia egzaminatorów ECDL Core (podstawowy) oraz egzaminatorów e-Citizen w Sopocie. Szkolenia odbędą się 16 października 2010 roku (sobota) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie przy ul. Kościuszki 22-24 (III piętro, […]

Szkolenie egzaminatorów e-Citizen oraz ECDL WebStarter w Olsztynie

Szkolenie e-Citizen jest odpłatne. Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 150 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie). Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje: Certyfikat Egzaminatora e-Obywatel (e‑Citizen), kartę plastikową ze zdjęciem, osobistą pieczęć „Egzaminator e-Obywatel (e‑citizen)”. Szkolenie ECDL WebStarter jest odpłatne. […]

Szkolenia egzaminatorów ECDL: e-citizen, ECDL Webstarter, ECDL Advanced w Olsztynie

Pomorski Oddział PTI organizuje szkolenia przeznaczone dla egzaminatorów ECDL z następujących tematów: Egzaminator e-citizen, Egzaminator ECDL WebStarter (wymagany certyfikat ECDL WebStarter), Egzaminator ECDL Advanced (wymagane cztery certyfikaty ECDL Advanced) w dniu 11 grudnia 2010 (sobota) w Olsztynie w godzinach 10.00-16.00. […]