Narada strategiczna przez Walnym Zjazdem Delegatów w Warszawie

W dniu 21 czerwca 2017 roku odbyła się narada z udziałem nowego zarządu PTI OP. Celem spotkania było przekazanie członkom oddziału pomorskiego celów strategicznych, które zarząd chciałby zrealizować w najbliższej przyszłości. Omówiono wspólnie z wybranymi w oddziale Delegatami strategie postępowania […]

VIII Walny Zjazd Delegatów PTI

W dniu 21 maja 2005 roku odbył się VIII Walny Zjazd Delegatów PTI. Dyskutowano nad stanem obecnym i przyszłością Towarzystwa. Wybrano nowe władze PTI i zmieniono Statut PTI. Nasz Oddział także zyskał silną reprezentację w centralnych władzach Towarzystwa. Tekst i […]

IX Walny Zjazd Delegatów PTI

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Pomorskiego PTI uchwałą z dnia 10 kwietnia 2008 roku wybrało następujących delegatów: Jarosław Kuliński Wojciech Kiedrowski Piotr Pieczulis Piotr Falc Cezary Orłowski Grzegorz Borowski Alicja Myszor Bartosz Małkowski Tomasz Pawul Jolanta Sala Andrzej Majewski Lidia Rutkowska […]

IX Walny Zjazd Delegatów PTI przeszedł do historii

W dniu 31 maja 2008 r. w Warszawie odbył się IX Walny Zjazd Delegatów PTI. Na zjeździe Prezes VIII kadencji PTI, Andrzej Marciniak przekazał władzę nowemu Prezesowi wybranemu przez Walny Zjazd – Markowi Hołyńskiemu. Wybrano także nowe władze Towarzystwa – […]