VIII Walny Zjazd Delegatów PTI

W dniu 21 maja 2005 roku odbył się VIII Walny Zjazd Delegatów PTI. Dyskutowano nad stanem obecnym i przyszłością Towarzystwa. Wybrano nowe władze PTI i zmieniono Statut PTI. Nasz Oddział […]

IX Walny Zjazd Delegatów PTI

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Pomorskiego PTI uchwałą z dnia 10 kwietnia 2008 roku wybrało następujących delegatów: Jarosław Kuliński Wojciech Kiedrowski Piotr Pieczulis Piotr Falc Cezary Orłowski Grzegorz Borowski Alicja Myszor […]