II Walne Zgromadzenie Członków PTI OP odbyło się

Walne Zgromadzenie Członków Pomorskiego Oddziału PTI odbyło się 10 kwietnia 2008 roku o godz. 17.00 w Hotelu Hanza w Gdańsku przy ul. Tokarskiej 6. Zgromadzenie rozpoczął Kol. Wojciech Kiedrowski. Przywitał […]

Drugie Czwartkowe Śniadanie Informatyczne za nami…

Drugie śniadanie informatyczne przeszło do historii. Tym razem spotkanie poświęcono zagadnieniom nowoczesnej pracy zespołowej i możliwościom wykorzystania oprogramowania klasy „groupware”. Program był bardzo obszerny i obejmował większość zagadnień związanych z […]

Szkolenie egzaminatorów e-Citizen oraz ECDL WebStarter w Olsztynie

Szkolenie e-Citizen jest odpłatne. Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 150 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie). Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje: Certyfikat Egzaminatora e-Obywatel (e‑Citizen), kartę plastikową ze zdjęciem, […]

Szkolenie egzaminatorów ECDL CORE w Olsztynie

Oddział Pomorski PTI wraz z Koordynatorem Regionalnym ECDL organizuje szkolenie Egzaminatorów ECDL CORE w Olsztynie w dniu 09 października 2010. Szkolenie te przeznaczone są dla członków PTI lub osób posiadających […]

Szkolenie egzaminatorów ECDL w Sopocie

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu nalezy pobrać ze strony ECDL: http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf (lub strona www.ecdl.com.pl – zakładka „Do pobrania”, sekcja „Wzory i druki”). Egzaminatorem ECDL Core może zostać osoba, która: jest […]

Szkolenie egzaminatorów ECDL e-Guardian w Sopocie

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można pobrać ze strony http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf (lub strona www.ecdl.com.pl zakładka Do pobrania, sekcja Wzory i druki). Egzaminatorem e-Guardian może zostać osoba, która: jest egzaminatorem ECDL Core […]