Szkolenie egzaminatorów e-Citizen oraz ECDL WebStarter w Olsztynie

Szkolenie e-Citizen jest odpłatne. Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 150 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie). Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje: Certyfikat Egzaminatora e-Obywatel (e‑Citizen), kartę plastikową ze zdjęciem, […]

Szkolenie egzaminatorów ECDL CORE w Olsztynie

Oddział Pomorski PTI wraz z Koordynatorem Regionalnym ECDL organizuje szkolenie Egzaminatorów ECDL CORE w Olsztynie w dniu 09 października 2010. Szkolenie te przeznaczone są dla członków PTI lub osób posiadających […]

Szkolenie egzaminatorów ECDL w Sopocie

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu nalezy pobrać ze strony ECDL: http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf (lub strona www.ecdl.com.pl – zakładka „Do pobrania”, sekcja „Wzory i druki”). Egzaminatorem ECDL Core może zostać osoba, która: jest […]

Szkolenie egzaminatorów ECDL e-Guardian w Sopocie

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można pobrać ze strony http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf (lub strona www.ecdl.com.pl zakładka Do pobrania, sekcja Wzory i druki). Egzaminatorem e-Guardian może zostać osoba, która: jest egzaminatorem ECDL Core […]

Spotkanie Rzeczoznawców Oddziału Pomorskiego PTI

Przewidywany plan spotkania:17:00 – rozpoczęcie spotkania i wprowadzenie do projektu TEREN – Mirosław Kowalewski – 15 min. 17:15 – prezentacja koncepcji popularyzacji działań Izby Rzeczoznawców w regionie pomorskim oraz współpracy […]

XIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

12–15 września 2011 r. odbyła się współorganizowana przez Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego XIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO). Miejscem obrad było Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne „Perła Bieszczadów” w Czarnej. Celem konferencji […]