Powstał Podlaski Oddział PTI

Z przyjemnością informujemy, że w sobotę 15-10-2011, z udziałem Prezesa PTI kol. Mariana Nogi, odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego PTI. W trakcie zgromadzenia odbyły się wybory władz Oddziału Podlaskiego. Do tej pory nasi białostoccy koledzy działali w […]

Konkurs „Przyjaciel ECDL w PTI” – jesteśmy wśród zwycięzców!

„Przyjaciel ECDL w PTI” to konkurs, który ogłosiło biuro ECDL , by wyłonić w strukturach PTI kreatywnych i twórczych sojuszników ECDL. Celem przy okazji spopularyzowanie ciekawych inicjatyw propagujących ideę ECDL, stworzenie przyjaznej atmosfery wokół ECDL i promowanie pozytywnych wzorców. Do konkursu stanęły dwie […]

Sekcja do spraw Edukacji Informatycznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Polskie Towarzystwo Informatyczne stara się mieć wpływ na jakość edukacji w Polsce przez zabieranie głosu w istotnych dla edukacji sprawach, opiniowanie ważnych dokumentów, organizowanie konferencji, konkursów i innych wydarzeń edukacyjnych. Na spotkaniu 13 października 2012 Zarząd Główny podjął uchwałę nr […]

II Edycja Konkursu „Informatyka w paluszku” w Gdańsku

Dnia 19 kwietnia 2012 r. w siedzibie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, w ramach Otwartych Dni ECDL odbyła się II Edycja Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów –„Informatyka w paluszku”. Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w gimnazjum […]

Konkurs informatyczny „Infosłupia” w Słupsku

22 czerwca 2012 zakończył się I międzyszkolny Słupski Konkurs Informatyczny „InfoSłupia” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 w Słupsku. Celem konkursu jest m.in. popularyzowanie wiedzy […]

„Informatyka od kulis” – zaczynamy nowy cykl spotkań. Zapraszamy!

Od jakiegoś czasu myślimy na tym jak odświeżyć formułę PTI i zainteresować nowych potencjalnych członków. Jeden z wniosków jest taki, że organizowane spotkania/konferencje są zbyt techniczne lub zbyt naukowe. Czyli skierowane być może do zbyt wąskiego grona odbiorców. Miło mi […]