Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału

Tadeusz Kifner – Prezes

Związany z IT, głównie w branży finansowej, od lat 90. Pracował na wielu stanowiskach skupiając się na: rozwoju oprogramowania, audycie IT, IT Governance i architekturze rozwiązań. Uczestniczył w projektach dla administracji publicznej i samorządowej związanych z rozwojem oprogramowania i wdrożeniem nowych usług oraz weryfikował s tan wdrożenia usług informatycznych. Posiada doświadczenie jako niezależny doradca w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania organizacjami IT. Prezes Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) oraz rzeczoznawca PTI nr 110. Absolwent Politechniki Gdańskiej i studiów MBA walidowanych przez RSM Erasmus University. Posiada szereg certyfikatów branżowych takich jak: TOGAF 9/8, Prince2, CISA, CGEIT, audytor ISO27001, ITIL Expert v3/Service Manager v2, Green Belt, Scrum/Agile.

Opis doświadczenia zawodowego: https://www.linkedin.com/in/tadeuszkifner/


Piotr Falc – Wiceprezes

Doświadczony manager IT i kierownik projektów z obszaru technologii informacyjnych. Od dwudziestu lat działa aktywnie w zakresie implementacji systemów informatycznych wspomagających prace przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarze systemów ERP, DMS oraz w zakresie budowy i wdrażania aplikacji internetowych. Przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy kanclerza ds. systemów informacyjnych Politechniki Gdańskiej, gdzie tworzył strategię informatyzacji uczelni wyższej oraz był pomysłodawcą wniosku i kierownikiem projektu pierwszej kompleksowej platformy informatyzacji dla uczelni wyższej wykonanej w ramach dofinansowania unijnego. Aktywny przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania projektami IT oraz procesów IT, posiadacz certyfikatów Prince2 Practitioner, ITIL Foundation, assessora ISO 15504-5, audytora ISO27001, aktywny rzeczoznawca przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Ukończył studia dzienne na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na kierunku Informatyka, podyplomowe studia z Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe studia z Przywództwa w Organizacjach na Uniwersytecie Gdańskim.

Opis doświadczenia zawodowego: https://www.linkedin.com/in/piotr-falc-24a6a72/


Andrzej Majewski – Wiceprezes, Skarbnik

Opis doświadczenia zawodowego:

https://www.linkedin.com/in/andrzejjmajewski/

 

 

 

 

 

 


Komisja Rewizyjna

  • Piotr Szukiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Grzegorz Cysewski – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Paweł Jastrzębski – Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński

  • Wojciech Kiedrowski – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
  • Lidia Rutkowska – Członek Sądu Koleżeńskiego
  • Przemysław Jatkiewicz – Członek Sądu Koleżeńskiego