Zarząd Koła Warmińsko-Mazurskiego

Marek Adamowicz – Przewodniczący Koła
Anna Michalczyk – Członek Zarządu Koła
Hanna Pikus –  Członek Zarządu Koła
Jacek Sochacki –  Członek Zarządu – Sekretarz Koła