Wydarzenia

XIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

12–15 września 2011 r. odbyła się współorganizowana przez Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego XIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO). Miejscem obrad było Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne „Perła Bieszczadów” w Czarnej.

Celem konferencji była prezentacja bieżących prac naukowych oraz doświadczeń biznesowych w zakresie wykorzystania inżynierii oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych. Spotkanie stanowiło także kolejny etap tworzenia forum wymiany doświadczeń środowiska naukowego i biznesowego oraz wypracowania rozwiązań dla współpracy obu środowisk w obszarze informatyki.

Potwierdzeniem znaczenia współdziałąnia ośrodków akademickich z przedsiębiorstwami było zaproszenie przedstawicieli firm do wygłoszenia referatów inaugurujących KKIO. Wystąpienia IBM i Hewlett-Packard dotyczyły modeli, jakie obie te korporacje wypracowały w celu transferu idei, technologii i ludzi pomiędzy nimi a uczelniami, głównie o profilu technicznym, w różnych regionach świata.

Oprócz Pomorskiego Oddziału PTI, który był głównym organizatorem tegorocznej KKIO, konferencję przygotowały: Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Katedra Inżynierii Oprogramowania Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG oraz gospodarz bieżącej edycji — Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Sponsorami KKIO były: Hewlett-Packard, IBM, Microsoft i Zarząd Główny PTI.

Konferencji towarzyszyło wydanie przez Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne monografii „Integracja systemów informatycznych — Nowe wyzwania” pod redakcją profesorów Janusza Górskiego i Cezarego Orłowskiego z Politechniki Gdańskiej, którzy przewodniczyli także Komitetowi Programowemu KKIO.

Dodatkowym walorem i sposobem integracji środowiska okazała się też zorganizowana w czasie konferencji wycieczka na Połoninę Wetlińską.

Autor: Tomasz Sitek