Wydarzenia

Szkolenie egzaminatorów ECDL w Sopocie

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu nalezy pobrać ze strony ECDL: http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf (lub strona www.ecdl.com.pl – zakładka „Do pobrania”, sekcja „Wzory i druki”).
Egzaminatorem ECDL Core może zostać osoba, która:

  • jest członkiem PTI lub
  • nauczycielem informatyki, legitymującym się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki, po uzyskaniu rekomendacji Koordynatora Edukacji Informatycznej, właściwego Kuratorium Oświaty (lub Koordynatora Regionalnego ECDL) oraz Dyrektora Szkoły, w której jest zatrudniony, lub
  • inna osoba, po uzyskaniu rekomendacji Koordynatora ECDL (Ogólnopolskiego lub Regionalnego).

Egzaminatorem e-Citizen oraz ECDL Advanced może zostać osoba, która posiada już certyfikat egzaminatora ECDL (podstawowy).

Kandydat na egzaminatora ECDL Advanced musi posiadać certyfikaty z 4 egzaminów ECDL-A.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi:

  • ECDL Core – 300 zł
  • ECDL Advanced  – 300 zł
  • e-Citizen – 150 złotych

Członkom PTI przysługuje 10% zniżki w opłacie.

Wpłaty należy dokonywać do dnia 24 stycznia 2011 roku na konto :

BZWBK 44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Oddział Pomorski PTI
ul. Nike 1
80-299 Gdańsk

Tytuł wpłaty:
„Szkolenie ECDL Core (lub e-Citizen/ECDL-A), Sopot, imię i nazwisko”

Osoby które chcą otrzymać fakturę proszone są o przesłanie kopii potwierdzenia opłaty oraz danych do faktury mailem na adres:

ecdlszkolenie’AT’pti.gda.pl (‚AT’ należy zamienić w adresie na @)

PRZYPOMNIENIE!
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać najpóźniej do dnia 24 stycznia 2011 roku e-mailem  na adres:

ecdlszkolenie’AT’pti.gda.pl (‚AT’ należy zamienić w adresie na @)

Oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w dniu szkolenia.

Szczegółowych informacji udziela Regionalny Koordynator ECDL w Gdańsku:

Alicja Myszor
Regionalny Koordynator ECDL, Region Gdańsk
e-mail: Alicja.Myszor’AT’pti.gda.pl
tel: +48 601 673 406
Autor: Mirosław Kowalewski