Wydarzenia

Szkolenie egzaminatorów ECDL e-Guardian w Sopocie

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można pobrać ze strony http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf (lub strona www.ecdl.com.pl zakładka Do pobrania, sekcja Wzory i druki).
Egzaminatorem e-Guardian może zostać osoba, która:

  • jest egzaminatorem ECDL Core (podstawowy;
  • posiada certyfikat e-Guardian

Przed szkoleniem będzie można przystąpić do egzaminu, w celu uzyskania certyfikatu e-Guardian.
Cena za egzamin wg stawki ulgowej: 159,90 zł brutto.

Wpłaty za egzamin należy dokonać na  konto:

PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A.
14 1090 1056 0000 0001 1121 2233

Wymagane jest dostarczenie dowodu wpłaty przed przystąpieniem do egzaminu.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 150 zł + 23% VAT (184,50 zł brutto).
Członkom PTI przysługuje 10% zniżki w opłacie.

Wpłaty za szkolenie proszę wnosić do dnia 8 marca 2011 roku na konto:

BZWBK 44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Oddział Pomorski PTI
ul. Nike 1
80-299 Gdańsk

Tytuł wpłaty:
„Szkolenie e-Guardian, Sopot, imię i nazwisko”

Wszyscy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia opłaty oraz danych do faktury mailem na adres: ecdlszkolenie@pti.gda.pl

PRZYPOMNIENIE!
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn.27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Formularz Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu proszę przesłać mailem najpóźniej do dnia 8 marca 2011 roku na adres: ecdlszkolenie’AT’pti.gda.pl
Oryginał Zgłoszenia należy dostarczyć w dniu szkolenia.
Szczegółowych informacji udziela Regionalny Koordynator ECDL w Gdańsku:

Alicja Myszor
Regionalny Koordynator ECDL, Region Gdańsk
e-mail: Alicja.Myszor’AT’pti.gda.pl
tel: +48 601 673 406
Autor: Mirosław Kowalewski