Wydarzenia

Szkolenie egzaminatorów ECDL e-Citizen (e-Obywatel) w Olsztynie

Szkolenie to jest odpłatne. Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 200 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie). Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje:

  • Certyfikat Egzaminatora ECDL e-Obywatel (e-Citizen),
  • plastikową legitymację
  • osobistą pieczęć „Egzaminator ECDL e-Obywatel (e-Citizen)”.

W celu zapisania się na szkolenie należy dostarczyć wypełnione dokumenty:

  1. Kartę Rejestracji Egzaminatora e-Obywatel (e-citizen).
  2. Wniosek o wydanie dodatkowego certyfikatu e-Obywatel (e-citizen) w postaci karty plastikowej.
  3. Fotografię w postaci cyfrowej należy przesłać do KR ECDL na adres e-mail: hanna.pikus’AT’uwm.edu.pl – (plik graficzny ze zdjęciem w formacie jpg, gif lub tif, rozdzielczość min. 400×500 pikseli).

Uwaga: Pliku graficznego można nie wysyłać jeśli zostało wklejone zdjęcie o dobrej jakości.

Formularze można pobrać http://www.ecdl.com.pl/dokumenty_ecitizen.php.
Kartę rejestracji Egzaminatora, Wniosek o wydanie certyfikatu e-Obywatel w postaci karty plastikowej oraz fotografię cyfrową należy dostarczyć do KR ECDL Olsztyn, Hanny Pikus lub do sekretariatu firmy Techpal sp z o.o.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:
Centrum Egzaminacyjnego ECDL
Techpal sp z o.o.
10-685 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 24

Wpłaty należy dokonywać na konto:
BZWBK
44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Pomorski
ul. Nike 1
80-299 Gdańsk

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać adnotację:
Szkolenie ECDL e-citizen – Olsztyn, Imię i nazwisko
np.:Szkolenie ECDL e-citizen- Olsztyn, Jan Kowalski

Zgłoszenia na szkolenie oraz opłatę należy dokonać nie później niż do dnia 20 stycznia 2010 r
Szczegółowych informacji udziela Koordynator ECDL – Hanna Pikus tel. kom. 502 070 652.

PRZYPOMNIENIE!
Zgodnie z §16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty . Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie się w stosownym terminie do KR ECDL Hanny Pikus (hanna.pikus’AT’uwm.edu.pl)

Koordynator Regionalny ECDL
Region Olsztyn
Hanna Pikus

Autor: PTI OP