Wydarzenia

Szkolenie egzaminatorów ECDL CORE w Olsztynie

Oddział Pomorski PTI wraz z Koordynatorem Regionalnym ECDL organizuje szkolenie Egzaminatorów ECDL CORE w Olsztynie w dniu 09 października 2010.
Szkolenie te przeznaczone są dla członków PTI lub osób posiadających rekomendację KR ECDL.W celu uzyskania rekomendacji KR ECDL Region Olsztyn proszę przesłać CV oraz skan dyplomu ukończenia studiów oraz skany dokumentów potwierdzających znajomość ICT (studia podyplomowe lub szkolenia) na adres email: hanna.pikus’AT’ecdl.com.pl. Po pozytywnej rekomendacji można przesłać zgłoszenie rejestracji na egzaminatora ECDL na szkolenie.Szkolenie odbędzie się w dniu 09 października 2010 (sobota) w Olsztynie w godzinach 10.00 – 16.00.
Szkolenie ECDL CORE jest odpłatne.
Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 300 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie).

Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje Certyfikat Egzaminatora ECDL CORE, osobistą pieczęć „Egzaminator ECDL” oraz login do Systemu ECDL Core Egzamin.

W celu zapisania się na szkolenie należy przesłać zgłoszenie rejestracji egzaminatora ECDL na szkolenie oraz skan opłaty do KR ECDL Olsztyn Hanny Pikus hanna.pikus’AT’ecdl.com.pl.
Formularz zgłoszenia na szkolenie dostępny jest na stronie: http://www.ecdl.com.pl/images/stories/pdf/core/formularz.pdf.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
BZWBK
44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Pomorski
ul. Nike 1
80-299 Gdańsk

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać adnotację:
Szkolenie ECDL CORE – Olsztyn, Imię i nazwisko
np.: Szkolenie ECDL Core – Olsztyn, Jan Kowalski

Zgłoszenia na szkolenie oraz opłatę należy dokonać nie później niż do dnia 5 października 2010r.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ECDL – Hanna Pikus tel. kom. +48 502 070 652

PRZYPOMNIENIE!
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie się w stosownym terminie do KR ECDL Hanny Pikus (hanna.pikus’AT’ecdl.com.pl)

Koordynator Regionalny ECDL
Region Olsztyn
Hanna Pikus

Autor: PTI OP