Wydarzenia

Szkolenia egzaminatorów ECDL: e-citizen, ECDL Webstarter, ECDL Advanced w Olsztynie

Pomorski Oddział PTI organizuje szkolenia przeznaczone dla egzaminatorów ECDL z następujących tematów: Egzaminator e-citizen, Egzaminator ECDL WebStarter (wymagany certyfikat ECDL WebStarter), Egzaminator ECDL Advanced (wymagane cztery certyfikaty ECDL Advanced) w dniu 11 grudnia 2010 (sobota) w Olsztynie w godzinach 10.00-16.00.
W celu zapisania się na szkolenie oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wysłać informację o uczestnictwie w szkoleniu do Koordynatora Regionalnego ECDL Hanny Pikus (hanna.pikus’AT’ecdl.com.pl).

  • Szkolenie e-Citizen jest odpłatne. Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 150 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie). Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje Certyfikat Egzaminatora e-Obywatel (e Citizen), kartę plastikową ze zdjęciem, osobistą pieczęć „Egzaminator e-Obywatel (e citizen)”.
  • Szkolenie ECDL WebStarter jest odpłatne i przeznaczone dla egzaminatorów posiadających certyfikat ECDL WebStarter. Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 150 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie). Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje Certyfikat Egzaminatora ECDL WebStarter oraz osobistą pieczęć „Egzaminator ECDL WebStarter”.
  • Szkolenie ECDL Advanced jest odpłatne i przeznaczone dla egzaminatorów posiadających wszystkie cztery certyfikaty ECDL Advanced. Odpłatność egzaminatora za szkolenie wynosi 300 zł (członkom PTI przysługuje 10% zniżka w opłacie). Po przeszkoleniu egzaminator otrzymuje Certyfikat ECDL Ekspert ze zdjęciem, Certyfikat Egzaminatora ECDL Advanced oraz osobistą pieczęć „Egzaminator ECDL Advanced”.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
BZWBK
44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Pomorski
ul. Nike 1
80-299 Gdańsk

W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać adnotację:
Szkolenie ECDL CORE – Olsztyn, Imię i nazwisko
np.: Szkolenie ECDL Core – Olsztyn, Jan Kowalski

Zgłoszenia na szkolenie oraz opłatę należy dokonać nie później niż do dnia 5 października 2010r.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator ECDL – Hanna Pikus tel. kom. +48 502 070 652

PRZYPOMNIENIE!
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty.

Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie się w stosownym terminie do KR ECDL Hanny Pikus (hanna.pikus’AT’ecdl.com.pl)

Koordynator Regionalny ECDL
Region Olsztyn
Hanna Pikus

Autor: PTI OP