Wydarzenia

Konkurs „Przyjaciel ECDL w PTI” – jesteśmy wśród zwycięzców!

„Przyjaciel ECDL w PTI” to konkurs, który ogłosiło biuro ECDL , by wyłonić w strukturach PTI kreatywnych i twórczych sojuszników ECDL. Celem przy okazji spopularyzowanie ciekawych inicjatyw propagujących ideę ECDL, stworzenie przyjaznej atmosfery wokół ECDL i promowanie pozytywnych wzorców.

Do konkursu stanęły dwie grupy uczestników: struktury PTI oraz działające w PTI osoby – najlepiej wspierające ECDL.

Laureaci konkursu zostali wyłonieni w trybie głosowania na specjalnie do tego celu stworzonym arkuszu umieszczonym „Newsweek” witrynie ECDL.pl.
Ostateczny werdykt wydała Komisja ds. Certyfikacji ECDL ZG PTI, której decyzją tytułem „Przyjaciel ECDL w PTI” uhonorowani zostali:

 • Anna Beata Kwiatkowska
 • Wojciech Kiedrowski
 • Wiesław Paluszyński
 • Dariusz Stachecki
 • Marek Valenta

oraz:

 • Koło Podlaskie w Białymstoku
 • Oddział Kujawsko-Pomorski
 • Oddział Małopolski
 • Oddział Pomorski
 • Oddział Zachodniopomorski

Specjalne pośmiertne uhonorowanie za ogromny wkład w rozwój ECDL przyznano:

 • śp. Janowi Smołce
 • śp. Januszowi Trawce

Szczególnie miło nam o tym informować, gdyż w obu kategoriach mamy swoich zwycięzców (Wojtek Kiedrowski i cały Oddział).

 

Autor: Tomasz Sitek