Wydarzenia

Konferencja ITAKM 2009 – migawki fotograficzne

Interesujące wykłady, ciekawe dyskusje, rozmowy kuluarowe.
ITAKM 2009 spełnia swój cel – integrację środowiska akademickiego i biznesowego.Program konferencji obejmował:Sesje naukowe:

„Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie”

 • Towards a precise model of DSM economics
 • Planowanie pracy wielorobotowych systemów wielofunkcyjnych w warunkach niepewności
 • Preliminary results of evaluation of the usefulness of e-banking services for individual C
 • Artificial i business intelligence w zarządzaniu procesem logistycznym organizacji gospodarczej
 • Kontrowersje dotyczące formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej
 • Wykorzystanie metod opartych na quasi-kontekstowych gramatykach ciągowych dla wsparcia zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
 • System monitorowania obiektów poprzez sieć
 • Baza doświadczeń w oparciu o system klasy workflow
 • Synteza nauki i biznesu wsparta funduszami strukturalnymi w strategii rozwoju zakładu zarządzania technologiami informatycznymi WZIE PG
 • Teleinformatyczne wspomaganie procesu komunikacji i dokumentacji w adaptacyjnym zarządzaniu
 • Model do prognozowania wielkości sprzedaży kredytów hipotecznych w internecie
 • Wspomaganie komputerowe zarządzania logistycznego
 • External events that influence the capital investments
 • Rozwiązania oracle do zarządzania uczelnią i kampusem

„Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą”

 • Ewolucja dojrzałości informatycznych procesów wsparcia.
 • Wykorzystanie ontologii przy ocenie złośoności projektu informatycznego
 • Semantic descriptions within business process modeling
 • Projekt środowiska do symulacyjnego badania efektywności funkcjonowania aplikacji Java EE
 • Wpływ metod predykcji obciążenia na jakość obsługi połączeń w wieloprocesorowym środowisku obsługi
 • Autodetekcja naruszeń bezpieczeństwa w systemach o architekturze zorientowanej na usługi
 • Wytwarzanie architektury korporacyjnej środowiskiem weryfikacji struktur baz wiedzy systemu wieloagentowego
 • Wytwarzanie architektury korporacyjnej jako środowisko weryfikacji systemu agentowego do oceny technologii informatycznych
 • Usługa oraz model dekompozycji – teoretyczne podstawy usługowego zarządzania organizacją wsparcia IT
 • Ekonometryczne szacowanie parametrów jako metoda przetwarzania wstępnego w systemach agentowych
 • Modelowanie systemów informatycznych dla analizy i identyfikacji scen dynamicznych na po
 • Wymiarowanie zmian w projektach informatycznych
 • Opracowanie wymagań dla komputerowego systemu wspomagającego zbyt wyrobów
 • Platforma one4all – zintegrowany system informatyczny wspierający zarządzanie uczelnią

Sesje technologiczne:

 • Ramy współpracy między biznesem a środowiskiem akademickim
 • IBM – współpraca uczelnie-biznes – przykład współpracy
 • Oracle Academy – możliwości współpracy
 • Microsoft – możliwości współpracy
 • Ramy współpracy między biznesem a środowiskiem akademickim
 • Możliwości Microsoft enterprise project management
 • Oracle BI – system analityczny dla potrzeb uczelni
 • Microsoft Office Sharepoint Server jako platforma do budowy rozwiązań wspomagajacych pracę grupową i zarządzanie treścią w organizacji

Zdjęcia z konferencji.

PTI OP

Autor: PTI OP
PTI Oddział Pomorski, skrytka pocztowa nr 51, 80-097 Gdańsk 7, e-mail: infoATpti.gda.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.